Ytringsfrihet

Ytringsfrihet. For et flott ord. Hva betyr det egentlig?

Dette firmaet produserer software som dels skal sikre bedriften fra farer fra Internett, dels skal forhindre ikke-jobbrelatert bruk av nettet blant de ansatte i bedriften.

Dette kan jo få mange utslag, blant annet dette

Indymedia er et nettverk av uavhengige nyhetskilder. Amerikanske, britiske og sveitsiske myndigheter har gjort sitt for å hindre dem fra å bli hørt.

Nå også Websense.

Apropos nyheter, har du prøvd Wikinews ?

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.