Lennart

Lennart er på ubestemt tid forflyttet til Frisk Bris’ avdelingskontor i Basel, Sveits.

Han er konstant på jakt etter det han kaller ‘mening’, og finner det av og til. Hvis noen putter femti øre på ham, snakker han uavbrutt om XP (ikke Microsoft XP) – noen ganger uten å nevne teknologi overhodet.

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.