Åpent varslingssystem for Tsunamier

Mens verdens land sitter i komiteer og internasjonale fora og diskuterer utbygging av varslingssystemer for Tsunami-er har en gruppe nerder allerede startet utviklingen.

OTAS (Open Tsunami Alert System) er et prosjekt som med opensource-bevegelsens metoder skal utvikle et varslingssystem for jordskjelv og flodbølger.

Tanken er enkel: det foreligger masse data om jordskjelv, observasjoner av bølgehøyde osv som kan samles inn automatisk. Dersom man bygger et system som tolker og analyserer disse dataene kan de som har interesse av slik informasjon (tenk dykkersjapper, strandhoteller, strandrestauranter, privatpersoner, myndigheter!) få tilgang til informasjonen. Hva med et lite program som alltid kjører på PC-en, der man oppgir hvor man befinner seg. Så, dersom en naturkatastrofe nærmer seg, våkner dette programmet, lager et vanvittig leven, og de som kan bli berørt av katastrofen blir varslet.

Mens media og myndigheter er opptatt av hvilke ministre som må gå og hvorfor er disse folka allerede godt i gang med å forebygge den neste ulykken. Widgeten som skal installeres hos de som vil varsles er allerede klar

Det blir tydeligere og tydeligere for meg at hvis vi i IT-bransjen har noe verdifullt å bidra med til fellesskapet er det nettopp slike ideer som denne. Om uorganiserte, spontane nettverk av mennesker og informasjon; om deling av informasjon og prosesser; om frivillig innsats for noe som faktisk betyr noe. Åpen kildekode og fri software . Creative Commons og GPL . Og Wikipedia .

Jeg driver og tenker at Wiki kanskje er den beste formen for demokrati jeg har sett. Hvorfor ikke bytte ut valgsystemet med en Wiki?

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.