Haik til jobben!

Et skikkelig kult intiativ

Haiketorget er en skikkelig god ide for de som er nødt til å kjøre til jobben. “Alle” er enige i at kameratkjøring gir bedre miljø, lavere kostnader, bedret sikkerhet og kan være en bra ting sosialt sett. Nå er det mulig å drive kameratkjøring selv om du ikke kjenner noen som skal samme vei.

Og bedrifter kan etablere sine egne bedriftsinterne nettsteder samme sted.

Det er godt å se at de gode ideene fortsatt blomstrer på Internett.

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.