Morsomt og interessant eksperiment

En artig øvelse som muligens kan lære deg noe om hvordan du skriver.

Gjorde akkurat dette i Emacs, men det kan sikkert gjøres i Word eller din tekstbehandler, forutsatt at den støtter multiple undos.

Etter å ha skrevet noen hundre ord i et dokument skulle jeg lete etter teksten som opprinnelig sto i bufferet (≈dokument) jeg jobbet med. Jeg holdt inne tastekombinasjonen for undo (“gjør om”) og så det jeg hadde skrevet inn forsvinne fra skjermen, ord for ord.

Det minner litt om å se film baklengs, men det som var interessant var hvordan markøren gikk fram og tilbake over samme setningen; her hadde jeg prøvd å uttrykke det samme på mange forskjellige måter. Skrevet inn en setning, slettet det, skrevet på nytt, slettet, osv. Jeg ble nysgjerrig, og så på hvilke setninger jeg slet mest med, og på meg virker det som om dette var de setningene som mest konsist oppsummerte det jeg skrev om.

Prøv det selv:

  1. Hvis du har et dokument åpent i Word bruker du dette. Hvis du ikke har noe dokument oppe du kan gjøre endringer i, gjør dette neste gang du har det
  2. Trykk og hold inne tastekombinasjonen for Gjør om. I de fleste Windows-programmer er dette Ctrl-Z, på Mac Cmd-Z, i emacs C-_
  3. Følg med mens endringene danser over skjermen. Hvis du vil stoppe slipper du tastene.
  4. For å “spole forover” kan du bruke Ctrl(Cmd) – Y (eller tast hva som helst i Emacs og gjenta C-_).

Se om du finner et mønster i hvilke formuleringer du jobber mest med.

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.