Hva er det du sier?

Noen ganger viser det seg at man kan stille spørsmålstegn ved etablerte sannheter. Og det viser seg at den foretrukne måten å kjøre Rails på ikke er under gode gamle Apache men under LightTpd . Min første reaksjon på dette var at OK, Rails er ny teknologi. Gi dem litt tid, så får de det vel til å kjøre stabilt på Apache. Apache er jo enklest, raskest og best.

Siden LightTpd (Lighty blant venner, navnet er umulig å uttale) allerede var installert på serveren kan jeg ikke si noe om den delen av prosessen. Men å sette opp en serverinstans var en tankevekkende opplevelse. Der det er klin i havet umulig å sette opp en Apache-server uten å basere seg på en eksisterende httpd.conf (config-fil) er tradisjonen i Lighty-miljøet å skrive fra scratch. Og det er bare noen ganske få linjer som skal til.


$HTTP["host"] == "ruby.example.org" {
  server.document-root = "/var/www/site/public/" 
  fastcgi.server = ...
}
$HTTP["host"] != "ruby.example.org" {
  simple-vhost.server-root = "/var/www/servers/" 
  simple-vhost.default-host = "www.example.org" 
  simple-vhost.document-root = "pages" 
}

Gleden over å føle at man har kontroll. Lighty krever ikke stort for å komme igang, men strekker seg når du vil det. Der Apache er strukturert, ordnet og saklig er Lighty pragmatisk. Du bruker RegExp’er(Regular Expressions) for å definere regler, og så har du et helt håndterbart sett med instruksjoner til serveren. I eksempelet over håndteres ruby.example.org med en regel og alle andre siter med en annen. Samtidig skalerer Lighty flott ved at man kan ha n applikasjonsserver-prosesser i FastCGI bak en HTTP-server. Innebygget caching, secure downloads er andre features ved Lighty som kanskje vekker interesse.

Jeg skrev tankevekkende ovenfor. Fra sin fødsel for 10 år siden har Apache vokst til å være den uten sammenligning mest utbredte webserveren på planeten. Den var basert på NCSA HTTPd og fikk navnet sitt fra alle patchene som gjorde Apache til det den er idag. A patchy web server, get it?

Lighty er bare to år gammel og begynte som et proof-of-concept. Allerede blir den skamrost for overlegen ytelse

Av og til er det når man minst venter det ting forandrer seg.

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.