Stor eller liten?

En relevant og interessant diskusjon om stort og smått (bokstavelig talt) seiler opp.

Mena Trott skriver i bloggen sin om fordelene ved å være stor når man skal gjøre store ting. Selskapet hun var med å starte har selv gått fra å være to mennesker med mye amsjoner, store ideer og mange lange netter på sofaen på kontoret. De har idag ansatte i mange land, og Trott skriver i bloggen sin om hvilke fordeler det gir å være stor når man skal gjøre store ting.

Blant annet nevner hun at store aktører kan være mer tilregnelige enn små, at man har flere å spille på stilt overfor et komplekst problem, at man slipper å overnatte på kontoret og at man ved å spesialisere seg kan ha folk som er gode på andre ting også, typisk folk med forretningsbakgrunn, noe gründere gjerne mangler.

Gode poenger alt sammen. Jeg skal vel passe meg for å kaste stein fra mitt lille glasshus her, men jeg synes store bedrifter skal bruke fordelene de har ved å være store – og at vi små skal bruke fordelene det gir å være liten. Store bedrifter som later som de er små er ikke noe bedre enn enkeltmannsfirmaet som konsekvent snakker om “vi” og “oss” på nettsidene sine. Du kan ikke regne med at konsulentene fra Accenture ligger våkne om natta og tenker på prosjektet ditt, like lite som du kan regne med at Frisk Bris kan implementere et ERP-system i 20 land.

Det som likevel forundrer meg mest ved artikkelen til Trott er at hun ser ut til å mene at man må være stor for å lage ting som betyr noe. SixApart startet med at to mennesker laget blog-softwaren Movable Type for å lage noe som fungerte for dem med deres behov, det beste utgangspunktet jeg kan tenke meg når man skal lage software. Ved å lage noe man kan og vil bruke selv jobber man med en fokusert, høyst ekte og svært krevende “kunde”. Man driver ikke produktutvikling i laboratoriet – med produktutviklere som jobber med å generalisere “markedets” behov – og har sporadisk kontakt med “virkeligheten” i form av konstruerte brukertester. Istedet kan man drive behovsdekking med kontinuerlig kundedialog, fri og åpen kommunikasjon, korte iterasjoner og kort “time to market”. I SixApart sitt tilfelle resulterte dette altså i verdens mest utbredte (?) bloggeverktøy og et selskap med millionomsetning. Hvor startet Apple? Google? Om SixApart mener de er mer komfortable med størrelsen de har nå er det en real sak. Men jeg kjøper ikke at man trenger å være stor for å gjøre store ting.

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.