Trenger ikke SQL

Hvorfor bruke SQL når man kan bruke Rails?

Jeg har oppdaget at jeg bruker mindre og mindre SQL for tida. I stedet for lange sesjoner med SQL når jeg skal gjøre ting jeg ikke har et GUI for i systemet mitt bruker jeg heller Ruby. Her er et live eksempel fra dagens dont:


irb(main):003:0> s=Soknad.find 665
=> #<Soknad:0x30515d8 @attributes={}>
irb(main):004:0> s.innvilget?
=> true
irb(main):005:0> s.avsla
=> true
irb(main):006:0> s.innvilget?
=> false
irb(main):007:0> s.opphev_avslag
=> true
irb(main):008:0> s.innvilget?
=> true
irb(main):009:0> s.avslatt?
=> false

Hadde jeg orket skulle jeg skrevet de tusen linjene med SQL jeg måtte brukt for å gjøre noe tilsvarende…

Code art by Frisk Bris. And, oh, we work too.